Kosten en vergoeding


 
Voor een natuurgeneeskundige behandeling is geen verwijzing van een (huis)arts of specialist vereist.


Kosten van een consult:

Eerste consult 90 min.
€ 90,00                        
Natuurgeneeskundig consult 60 min. 
€ 65,00
Natuurgeneeskundig consult 45 min.
Natuurgeneeskundig consult 30 min.
€ 50,00 
€ 40,00 

Betaling van het consult dient contant te gebeuren. 


Telefonisch consult (per 15 minuten)                                                          € 20,00 
kunt u aanvragen en betalen via de webshop.


Onderzoek met de Brainresponse scan, bloesemremedies en uitgewerkte behandeladviezen zijn in de prijs van het consult opgenomen. 
Eventuele voedingssupplementen, Schussler celzouten, kruiden of alle andere producten die onderdeel van de behandeling uitmaken worden apart in rekening gebracht. 
De kosten hiervan worden van tevoren met u besproken.


Na betaling van het consult ontvangt u een factuur welke u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. 
Raadpleeg uw verzekeringspolis om vast te stellen of u in aanmerking komt voor vergoeding. 


Ik ben lid van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG) onder licentienummer 2120607. U kunt ook de website van de VBAG raadplegen (www.vbag.nl).
    Mocht u verhinderd zijn, gelieve mij dit tenminste 48 uur van tevoren door te geven, anders zie ik mij genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.