Orthomoleculaire voedingsleer

Wat betekent orthomoleculaire voedingsleer?

Het woord orthomoleculair is samengesteld uit de woorden orthos, dat "goed" of "juist" betekent, en moleculair, dat staat voor "samenstel van moleculen". Orthomoleculair betekent dus: juiste moleculaire omgeving ofwel optimaal biochemisch milieu. Dit wil zeggen dat een voedingsmolecule in de juiste hoeveelheid, op de juiste plaats, op het juiste tijdstip in het lichaam wordt gebracht.
 

Wat doet de orthomoleculaire voedingsleer?

De orthomoleculaire voedingsleer is erop gericht de gezondheid te bevorderen door de lichaamscellen, de fundamentele bouwstenen van het organisme, te voorzien van optimale hoeveelheden van alle vitamines, mineralen en andere noodzakelijke voedingsstoffen. Dit houdt in: een gezonde en evenwichtige voeding, eventueel aangevuld met optimaal gedoseerde voedingssupplementen. Zo kan de gezondheid in stand worden gehouden, worden hersteld of zelfs aanzienlijk worden verbeterd.
De orthomoleculaire voedingsleer is met name gericht op de preventie van ziekte en het verbeteren van gezondheid en welzijn.

Een goede werking van spieren en gewrichten, een optimale geleiding van zenuwprikkels, een ideale bloedsomloop, de juiste aanmaak van hormonen en talrijke andere functies hangen af van een permanente en evenwichtige aanvoer van voedingsstoffen. De kwaliteit van leven is minstens even belangrijk of zelfs belangrijker dan de levensduur. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) vitaminen en mineralen blijken nauwelijks voldoende om bepaalde ziektesymptomen te voorkomen. Bij ziekten moeten doorgaans veel hogere doseringen worden gebruikt.
 
 
Vitamine C

De ADH van vitamine C is 70 mg. per dag. De orthomoleculaire dosis om alle functies die in het lichaam vitamine C nodig hebben, optimaal te kunnen voldoen ligt tussen de 500 en 3000 mg. per dag. Een tekort aan vitamine C veroorzaakt hart- en vaatstoornissen, vertraagt de wondgenezing, kan blauwe plekken, een bloedneus of bloedend tandvlees doen ontstaan, het kan psychische verschijnselen als nervositeit, angst en depressie doen ontstaan, en mede verantwoordelijk zijn voor vermoeidheid, verlies aan eetlust, infecties en allergieën.

De hoeveelheid vitamine C in onze voeding is de afgelopen decennia drastisch afgenomen door uitgeputte grond, luchtvervuiling, te snelle groei, onrijpe pluk en langdurige opslag en transport. Dit geldt ook voor andere essentiële vitamines en mineralen in onze voeding, zie tabel.
 


'The doctor of the future will give no medicine but will interest his patients in the care of the human frame, in diet and in the cause and prevention of disease.' Thomas Edison 


Bron: De revolutionaire aanpak van onze gezondheid – Walter O.M. Faché & Jenni Thys