Homeopathie

 

            
Wat is klassieke homeopathie?

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze waarbij, in tegenstelling tot de gewone homeopathie, gekeken wordt naar een samenhang van klachten en symptomen. Iedere behandeling is op de patiënt individueel afgestemd. Deze manier van werken is gebaseerd op de ideeën van Samuel Hahnemann (1755 – 1843), de grondlegger van de klassieke homeopathie. Hahnemann stelde een aantal belangrijke wetten op als basis voor de homeopathie:

De minimale dosering; omdat homeopathische geneesmiddelen een sterke energie in zich hebben werken ze niet alleen lichamelijk, maar ook op een hoger energetisch niveau. De werking is daardoor bijzonder krachtig en als gevolg daarvan hebben we van een homeopathisch geneesmiddel maar heel weinig nodig.

De wet van de gelijksoortigheid, door proeven op zichzelf en zijn familieleden ontdekte hij dat bepaalde stoffen die bij inname ziekteverschijnselen opwekken, in verdunde vorm juist als geneesmiddel kunnen worden ingezet tegen de klachten die ze in onverdunde toestand juist veroorzaken.

De holistische beschouwing van een ziekte; hij ontdekte dat het behandelen van alleen de klacht niet voldoende is. Om het probleem echt op te lossen moet er niet alleen naar de ziektesymptomen gekeken worden, maar naar de gehele mens. Zo wordt een homeopathisch geneesmiddel precies afgestemd op de klachten van de individuele patiënt en zal aan twee patiënten met gelijke klachten niet altijd hetzelfde middel worden voorgeschreven.