BrainResponse


Wat is BrainResponse?

Het BrainResponse systeem maakt het mogelijk om de bio-energie van het menselijk lichaam in al haar facetten en met al de relaties tussen organen onderling te meten en te analyseren. 

Een darm die uit balans is geraakt kan er bijvoorbeeld toe leiden dat het immuunsysteem (wat voor een belangrijk deel in de darmen zit) minder goed functioneert. Als gevolg hiervan kan iemand mogelijk sneller last hebben van infecties en waarschijnlijk is ook de opname van voedingsstoffen minder goed, wat weer kan leiden tot een tekort aan belangrijke voedingsstoffen. 

Met het BrainResponse systeem is het mogelijk om op energetisch niveau al deze verbanden te controleren en te verifiëren. Hierdoor zijn we in staat om tijdig verzwakkingen en verstoringen in het ‘aansturingsysteem’ te corrigeren. 


Hoe werk het?
De bio-energie meting met het BrainResponse systeem vindt plaats door middel van een bio-inductor (een soort koptelefoon), wisselende anatomische beelden op een beeldscherm en een soft laser. Deze wijze van meten belast het lichaam op geen enkele wijze, terwijl de nauwkeurigheid zeker vergelijkbaar is met bekendere diagnostische meetmethoden. De methode heeft als voordeel dat het lichaam in zijn totaliteit in al haar facetten, zowel mentaal, fysiek als emotioneel gemeten wordt en dat energetische verzwakkingen en verstoringen die zouden kunnen leiden tot klachten en ziekten, gemeten kunnen worden al voordat er klachten zijn. Tijdens het scannen kan de cliënt zelf op het beeldscherm de voortgang van het scanproces volgen. Er kunnen punten worden gemeten van de meest uiteenlopende onderdelen van het lichaam tot op cel- en chromosomen niveau. De gemeten data wordt vervolgens met de gegevens uit een omvangrijke databank vergeleken.
Energetische belastingen in het lichaam zijn vroeg te herkennen en niet-harmonische frequentiepatronen kunnen subtiel en voorzichtig worden geharmoniseerd. De energetische informatie, inclusief de analyse van de psyche, geeft een duidelijk beeld van de gezondheidstoestand van de cliënt. Het systeem werkt oplossingsgericht. De nadruk ligt niet zozeer op het vinden van de oorzaak, maar meer nog op de psycho-emotionele en energetische problemen, energetische blokkades, overtuigingen en vaste patronen die ten grondslag liggen aan de klachten en symptomen van allerlei aard.


            


         Meting voor correctie           Meting na correctie


De werking van de regulerende frequenties is enorm diepgaand aangezien het lichaamseigen frequenties zijn die het zelfregulerend vermogen van het menselijk lichaam op ieder niveau aanspreken. Het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt op deze wijze gestimuleerd. Vaak hebben deze behandelingen vrijwel direct merkbaar effect. Maar doordat het om bio-energie gaat, heeft ons lichaam ook tijd nodig om de frequenties volledig in ons organisme uit te laten kristalliseren. Na een eerste scan is het daarom raadzaam om een controle scan pas na enkele dagen tot een week te doen plaatsvinden. 
Twee tot vijf behandelingen zijn meestal voldoende om een positieve verandering te bewerkstelligen. Afhankelijk van de klachten zijn er soms meer behandelingen nodig. Niet alle verstoringen mogen tegelijk behandeld worden.


Veel mensen vinden het prettig om een paar keer per jaar een check-up te doen. Het lichaam blijft natuurlijk onderhevig aan veel factoren van buitenaf zoals stress, hoge werkdruk, electrosmog, slechte voeding enz. Hierdoor kan een bereikt evenwicht weer veranderen. Er ligt dan ook een taak voor de patiënt om deze factoren zoveel mogelijk onder controle te houden.
 
Een consult leidt niet tot een medische diagnose, dit is namelijk het vakgebied van een arts.