Bloesemtherapie


Bloesemtherapie is een natuurlijke geneeswijze die gebruik maakt van bloesemessenties die de levenskracht van bloesems bevatten. De bloesems zijn afkomstig van wilde struiken, bomen en planten. Ze zijn niet schadelijk, werken niet verslavend en kunnen gecombineerd worden met zowel reguliere als andere natuurlijke geneeswijzen. 

De therapie richt zich niet op specifieke lichamelijke problemen, maar op de gemoedstoestand die met de ziekte gepaard gaat. Uitgangspunt van de bloesemtherapie is dat je niet de negatieve gemoedstoestand onderdrukt, maar de tegenovergestelde kwaliteit versterkt. Zo is bijvoorbeeld angst het ontbreken van moed. De bloesem remedies duwen de angst niet weg maar helpen ons de weg te wijzen en het inzicht te geven hoe men zijn/haar moed weer kan ontwikkelen. Nadat men het evenwicht van de geest weer in balans gebracht heeft, is het lichaam beter in staat tot zelfgenezing en kan het weer op natuurlijke wijze herstellen. 

Iedere bloesemremedie bezit een geheel eigen, unieke energie die past bij een specifieke situatie of probleem.
Zie ook: Wanneer gebruik je bloesems

Bloesemremedies werken heel specifiek in op iemands lichamelijke, mentale en emotionele conditie. Het kiezen van de juiste remedies dient daarom met aandacht en zorg te gebeuren. 

Door middel van een uitgebreid gesprek wordt bekeken welke negatieve gemoedstoestanden ten grondslag liggen aan uw emotionele of lichamelijke klachten. Het is belangrijk om te achterhalen hoe iemand zijn lichamelijke klachten of emotionele problemen beleeft en benoemt. 
Zo kunnen twee mensen met bijvoorbeeld hoofdpijn baat hebben bij heel verschillende remedies. De ene persoon heeft zich bijvoorbeeld bij zijn problemen neergelegd en is apathisch en lusteloos, terwijl een ander zich misschien voortdurend tegen zijn klachten verzet en geïrriteerd en boos is. Deze twee verschillende gemoedstoestanden vragen ieder om een verschillende aanpak en dus om verschillende bloesemremedies. 

Op basis van uw karakter en uw gevoelens op dit moment wordt er een combinatie van remedies samengesteld. 
Aan het eind van het consult krijgt u een gebruikersflesje van 30 ml. mee, waaruit u viermaal daags vier druppels onder de tong inneemt, zodat het mondslijmvlies het beter kan opnemen. Deze dosering is voor volwassenen, kinderen en dieren gelijk. 
De druppels zetten uw lichaam en geest aan tot het ombuigen van de negatieve gemoedstoestanden naar positieve. De tijd die nodig is voordat de remedies een merkbaar effect hebben hangt af van de individuele persoon en de omstandigheden. Sommige mensen merken direct na het innemen van de eerste dosis veranderingen in hun toestand. Bij anderen duurt het enkele dagen tot weken voordat veranderingen zich aandienen. Over het algemeen werken bloesemremedies geleidelijk en op een milde wijze. 

Na vier weken wordt tijdens een vervolg consult bekeken wat het effect is geweest en of er een aanpassing in de samenstelling nodig is. 
Het gebruik van de bloesemremedies heeft geen negatieve bijwerkingen. Soms kunnen er wel tijdelijk symptomen naar boven komen van onderdrukte emoties, zoals boosheid of verdriet. Dit zijn meestal emoties die in een eerdere levensfase niet of nauwelijks tot uitdrukking zijn gekomen. Deze verschijnselen zijn belangrijke onderdelen van het genezingsproces. 
Vaak wordt na enige tijd duidelijk dat nog andere aspecten binnen de persoonlijkheid om aandacht vragen dan die waarvoor men in aanvang remedies ging gebruiken. Dan wordt opnieuw een bloesemremedie of een combinatie van remedies gekozen. 

Zo werkt men zich met behulp van de bloesemremedies door de verschillende lagen van blokkade en herstel heen en gaat men steeds bewuster en krachtiger om met de eigen gezondheid. 
De duur van het gebruik van de remedies is per persoon verschillend. Sommige mensen nemen de remedies voor een tijdelijk probleem, bijvoorbeeld slecht slapen. Anderen nemen de remedies langere tijd als aanvulling op hun persoonlijke ontwikkelingsproces.

In mijn praktijk werk ik met de Bach Bloesem Remedies van Healing Herbs en de Californische FES Remedies.


"The dawn of a new and better art of healing is upon us" - Dr. Bach, 1931